Min Wiruldschape

paracosm geographics

Sekaya is een wereld die opgebouwd is uit 3 lagen: De aqualaag, terralaag en de caelilaag. De terralaag en de caelilaag zijn ingedeeld in sectoren, omdat het bewoonde gebieden zijn. De terralaag is het meest bevolkt en de aqualaag het minst.

De aqualaag en de terralaag wordt niet echt gezien als 2 apparte lagen, omdat de aqualaag bijna geen leven bevat. Er wordt eerder meer gesproken over het water van een bepaalde sector. De caelilaag, is een laag waarbij er landen op wolken voorkomen. Die worden niet echt ingedeeld in sectoren, omdat er slechts een paar grote, bevolkte landen zijn. Als men spreekt van een sector, dan gaat het altijd over de terralaag, waarbij de aqualaag het laagste punt is.

De aqualaag stelt de wateren van de terralaag voor. Het is eigenlijk de zeespiegel het land. Het verassende is wel dat de zeespiegel over heel de wereld exact hetzelfde is en steeds het laagste punt is. Ga je beneden dat punt, dan betreed je het water. Het water is erg levensloos. Er komen niet eens planten voor, behalve in het water van de 3de en de 2de sector van de terralaag. Maar omdat het zo levensloos is en er op slechts een paar plekken bewoont is, is het niet verdeeld in sectoren. 

De terralaag is het meest bevolkt gebied en wordt meer gezien als het land. Hij is verdeeld in 5 sectoren: Het centrum (1ste), Snowa (2de), Magica (3de), Myka (4de) en Het Zonnerijk (5de). De 2de, 4de en de 5de sector zijn 1 land op zich, maar de 1ste en de 3de sector is eerder een werelddeel die apparte staten op zich heeft, met eigen regeringen, en soms ook eigen taal en cultuur.

De cultuur variëert niet heel erg over Sekaya. De 1ste sector wordt verdeeld in Noord en Zuid, omdat over de hele sector als het ware een "grens" is in culuur. De inwoners van het Noorden van de 1ste sector, en alle inwoners van de 3de sector zijn de Koranten. De munteenheid is de Korant en men spreekt ook het Koraans. In het zuiden van de 1ste Sector wonen de Mallenen en spreekt men Malleens. De munteenheid is daar ook nog steeds de Korant. De 3de sector is ook de enige sector waarbij men... Moderne talen spreekt. Dat komt omdat er een portaal aanwezig is naar de Reële wereld. Na jaren van onderzoek en studie kun je op Taalkundige Universiteiten moderne talen leren. In Snowa wonen de Snowanen, en ze spreken Snowaans. De munteenheid is daar de Ramiek. 1 RK (Ramiek) zijn 4 KT (Korant) waard. In Myka wonen de Myranen en spreekt men Myraans. De munteenheid daar is ook de Ramiek. In Het Zonnerijk wonen de Loren en spreekt men Lorisch. Zij betalen er met gouden munten. Goud is een grondstof die niet op veel plekken voorkomt. In de 5de sector is er wel een zeer grote aanwezigheid van goud. Daarom wordt Het Zonnerijk ook wel eens het Gouden Koninkrijk genoemd. 1 gouden munt zijn 2 RK waard, oftewel 8 KT. Het Zonnerijk is een sector dat zeer op zich gericht is, en dat niet echt een "functie" vervult. De 1ste sector schijnt vooral door zijn technische en industriële vooruitgang. In de 2de sector wordt de geneeskunde en de wetenschap erg goed ontwikkeld en zit vol met Wetenschappelijke en Medische Universiteiten. De 3de sector springt er vooral uit door zijn magische bronnen: Het is ook de enige sector die volledig bevolkt is door mensen die speciale krachten bezitten. De 4de sector bevat zijn mystiek, en is eerder gericht op het religieuze. Maar het Zonnerijk is een rijk dat slechts gericht is op de ontwikkeling van hun cultuur. Daarom is Het Zonnerijk een sector die politiek en economisch niet verbonden is met Sekaya, maar door de eenzelfde religie en gelijkenissen in de cultuur toch een deel uitmaakt van Sekaya.

Een gigantisch verschil tussen Sekaya en de Reële Wereld is de milieu. Sekaya is een wereld die wordt ontwikkeld door de aanwezige bronnen en de manier van leven. De meesten kunnen vliegen en hebben geen enkele vorm van brandstof nodig. Vliegtuigen vliegen op pure magie. Eventuele bussen reizen evengoed op magische bronnen. De industrie van de 1ste sector offert onbewoonbare gebieden op voor productie van producten. Die gebieden zitten barstensvol onuitputbare grondstoffen en zijn door bepaalde redenen niet geschikt voor woning. Daarom heeft de politici geen last op hun schouders in verband met hun toekomst: De wereld zal niet verslechteren of in de problemen geraken omdat de milieu er erg vervuild is. De toekomst hangt af van de eventuele conflicten die er zullen ontstaan, de manier van handelen van de politici en de aanwezigheid van magische bronnen. 

De politiek is er vrij eenvoudig. De 1ste sector wordt geregeerd door 1 keizer en keizerin, waarbij de Keizer het eerste en de laatste woord heeft over alles. De 2de sector heeft een koningin, de 3de heeft ook een koningin, de 4de heeft een koning en de 5de heeft ook een koning. Alle koningschappen worden overgedragen aan de 1ste zoon of dochter. In de 1ste, 4de en de 5de zal het de eerstgeboren zoon zijn, en in de 2de en de 3de de eerstgeboren dochter. Maar bij de 3de sector gaat de politiek wat dieper: Elke staat in die sector heeft nog een apparte president die zijn staat vertegenwoordigt. Deze presidenten worden verkozen door het volk van die staat. Hoewel de 1ste sector ook verdeeld is in verschillende staten, zijn er geen presidenten aanwezig en wordt er over de hele sector geheerst door 1 keizer.

Vele dingen werden overgenomen van de Reële Wereld: o. a. het onderwijssysteem. Er is een lagere school (6 jaar) en een middelare school (6 jaar). Daarna kun je naar een Hogeschool of een Universiteit. De universiteiten in de 2de en de 3de sector zijn het meest prestigieuze. De Universiteiten van de 2de sector zijn eerder gericht op de wetenschap en de geneeskunde, terwijl die van de 3de sector eerder gericht is op de taal en cultuur. Personen die kennis bezitten over minsten 1 van deze onderwerpen, worden gezien als geleerden. Vele mensen dromen ervan om daarom op de beste Universiteiten te belanden, die dan wel goede prestaties vergen die men op de lagere en middelbare school heeft behaald. 

Sekaya is over het algemeen een zeer vredige wereld. Er zijn niet veel oorlogen geweest in de geschiedenis, om 2 redenen: 

1. Ondanks de wetenschap is de religie over het algemeen van zeer sterk belang;

2. Voor sommige belangrijke dingen die in de Reële Wereld bestaan heeft men voor moeten vechten. Door de leer van de Reële Wereld heeft men dingen overgenomen zodat zij er zelf niet meer voor hoeven te vechten.

Ondanks deze voorsprongen, zijn er wel wat oorlogen gebeurt. Meestal zijn er een paar grote oorlogen in plaats van vele, kleine conflicten.